Overslaan en naar de inhoud gaan

Toolboxkit Evidence Based Care

Werkt mijn innovatief product of innovatieve dienst? Vind jouw onderzoeksmethode!

Te vaak worden innovatieve hulpmiddelen op de markt gezet zonder dat er eerst een studie bij de eindgebruiker aan vooraf gaat. In alle sectoren, en zeker in de zorgsector, is het erg belangrijk dat deze hulpmiddelen op voorhand door de gebruiker werden uitgetest. Zo’n toetsing kan immers de tevredenheid van de doelgroep substantieel verhogen en reduceert het risico dat het nieuwe hulpmiddel zijn volle potentieel niet benut. Daarnaast is het voor de ondernemer een troef die hij kan valoriseren in zijn uitrol naar de markt toe.

In dit kader gaf het Contactpunt Zorgeconomie van het Agentschap Ondernemen de opdracht aan de Hogeschool PXL om een toolboxkit Evidence Based Care te ontwikkelen.

Deze toolboxkit heeft als doel om op een laagdrempelige manier de Evidence Based Care methodologieën toegankelijk te maken. Ondernemers, maar ook zorgactoren of kennisinstellingen dienen deze toolboxkit enkel te doorlopen om te weten met welk studiedesign ze aan de slag moeten om hun innovatief product of innovatieve dienst in real life te gaan testen.

Hoe werkt het? U ziet bovenaan de verschillende stappen die u dient te overlopen. Aan de linkerkant ziet u een kolom met de deelstappen waarin u ook informatie kan vinden en zaken kan aanduiden/aanvullen.

Het Agentschap Ondernemen hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Alle gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.